Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że w dniu 15.04.2022 upływa termin płatności za III kwartał zajęć płatnych.

  • Prosimy o terminowe uregulowanie należności na konto Kobierzyckiego Ośrodka Kultury: nr konta 209575 0004 0000 0316 2000 0010. Na dowodzie wpłaty należy dopisać: imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem nazwy zajęć, III kwartał.