Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń spieszymy z informacją, że dział sekcji Kobierzyckiego Ośrodka Kultury weryfikuje przyjęte formularze.
prosimy o cierpliwość.
Kobierzycki Ośrodek Kultury uprzejmie prosi o sprawdzenie skrzynki pocztowej email, czy dotarło potwierdzenie wpływu deklaracji na półkolonie (wpływu bez weryfikacji). Na Państwa e-mailach powinna być informacja od p. Marty Filas-Wrony (e-mail swietlice@kultura-kobierzyce.pl). Jeśli otrzymali Państwo potwierdzenie wpływu to znaczy, że e-mail dotarł, ale nie oznacza zakwalifikowania dziecka na półkolonie. Po wpłynięciu wszystkich deklaracji odbędzie się weryfikacja formalna, a wyniki zostaną umieszczone w wyznaczonym terminie na stronie.