Półkolonie w ramach Akcji Lato z Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury w 2023 r.

Terminy:

 • I turnus: 26.06.2023 r. – 30.06.2023 r. dla dzieci w wieku od 7 lat do 12 lat (rocznik 01.01.2011-31.12.2016 r.)
 • II turnus: 03.07.2023 r. – 07.07.2023 r. dla dzieci w wieku od 7 lat do 12 lat. (rocznik 01.01.2011-31.12.2016 r.)
 • III turnus: 10.07.2023 r. – 14.07.2023 r. dla dzieci w  wieku od 7 lat do 12 lat. (rocznik 01.01.2011-31.12.2016 r.)

Zapisy:

Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że zapisy na półkolonie odbędą się w dniu 18.04.2023 r. (wtorek) w następujących miejscowościach:

 1. Kobierzyce, Ludowa 7 (II piętro, pok. 16) w godz. 15.00-19.00.
 2. Tyniec Mały, Domasławska 10 (sala kontenerowa plastyczna) w godz. 15.00-19.00.
 1. Ślęza ul. Przystankowa 2 /Obiekt Wielofunkcyjny Bielany Wr. w 15.00-19.00.
 2. Wysoka, ul. Chabrowa 4 w 15.00-19.00.

Kobierzycki Ośrodek Kultury nie przyjmuje deklaracji w formie elektronicznej.

Miejsca półkolonii:

Półkolonie odbywają się w szkołach na terenie gminy Kobierzyce:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wr. (ul. Akacjowa 1),
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym (ul. Szkolna 2),
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Wysokiej (ul. Chabrowa 99)
 4. Szkoła Podstawowa w Kobierzycach (ul. Parkowa 7).

Pozostałe informacje:

 1. Koszt półkolonii za 1 tydzień wynosi 350 zł. za 1 dziecko.
 2. Przygotowano 4 deklaracje (każda dla danej placówki, gdzie odbywa się półkolonia). Prosimy o wybranie odpowiedniej deklaracji.
 3. Deklaracje można składać tylko na 1 tydzień wakacji.
 4. PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I WPISANIE POPRAWNEGO NUMERU TELEFONU KONTAKTOWEGO DO RODZICA/OPIEKUNA.
 5. O zakwalifikowaniu dzieci na półkolonie decyduje komisja. Komisja kwalifikacyjna decyduje o zakwalifikowaniu się dzieci do poszczególnych grup. Wyjątek stanowi rodzeństwo. Brak możliwości zamiany dzieci w grupach. Decyzja komisji jest ostateczna. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 6. O zakwalifikowaniu dziecka na Akcję Lato poinformujemy telefonicznie (sms).

Do pobrania:

Deklaracja-Wysoka
Deklaracja-Tyniec Mały
Deklaracja-Kobierzyce
Deklaracja-Bielany Wrocławskie
harmonogram Akcja lato
opis działań podczas akcji lato