Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Operatorem wojewódzkim na terenie Dolnego Śląska jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. W ramach programu, ogłoszony został konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów – instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury.

W naborze tegorocznym wygrało osiem inicjatyw z terenu Dolnego Śląska. Oto zwycięzcy:

 1. Karolina Maliszewska – Projekt Maszyna
 2. Katarzyna Wawrzyniak – ZwierzoDWÓR, czyli sąsiedzie podaj łapę!
 3. Monika Kręcisz-Kozłowska – Naprzeciw sztuce
 4. Krystyna Korman-Mażol – OD-zapomniane
 5. Joanna Krasowska – Ruch Miejski – ZIN artystyczny
 6. Natalia Kaszuba – #HistorieZaplątane
 7. Karolina Jefmańska – Terra incognita
 8. Krystyna Burska – JEANS II życie-sztuka kreacji (Kobierzyce)

 

Krystyna Burska – liderka zespołu stworzyła projekt zatytułowany „JEANS II życie-sztuka kreacji”. Z liderką ściśle współpracuje Kobierzycki Ośrodek Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb odbiorców bezpośrednich ( dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym ) w zakresie: 1) Sztuki – potrzeby wyrażania siebie dzięki twórczej w pracy z tkaniną (projektowanie, szycie, zdobienie), indywidualnych potrzeb estetycznych, a także sfery poznawczej w zakresie mody i jej związków z kulturą. Efektem długofalowym prezentacji gotowych prac będzie pobudzenie ekspresji twórczej u innych dzieci, uwrażliwienie na ochronę środowiska i traktowanie z szacunkiem jego zasobów, kształtowanie właściwych wzorców zachowań proekologicznych. 2) Edukacji – potrzeby nabycia nowych umiejętności i technik (projektowanie, szycie, zdobienie, autoprezentacja, konferansjerka, występ publiczny), poznawczej – w zakresie ekologii, ochrony środowiska i oszczędzania jego zasobów oraz ogólnej wiedzy o gospodarce odpadami – odbiorcy bezpośredni. Projekt odpowiada także potrzebom poznawczym odbiorców pośrednich pokazując, jak kreatywnie można odmienić nieużywaną odzież, a równocześnie zadbać o środowisko. Są nimi uczniowie, rodzice i kadra nauczycielska, którzy  mając dostęp do materiałów i nagrań z wycieczki, warsztatów, prelekcji, wystawy i pokazu, mogą je wykorzystać do dalszej edukacji,. Nastąpi też wzbogacenie i rozszerzenie oferty dydaktycznej szkoły w powiązaniu z partnerami biorącymi udział w projekcie. 3) Zostanie spełniona potrzeba integracji społecznej – projekt zainspiruje lokalną społeczność, w tym dzieci i ich rodziców do większego zaangażowania i solidarnego działania na rzecz środowiska. Ma on też zwrócić uwagę jego odbiorców na rozmiary i skutki bezmyślnego  marnotrawstwa zasobów Ziemi i pokazać, że można umiejętnie, przy niewielkich nakładach połączyć kulturę i sztukę z edukacją i dbałością o środowisko, w którym żyjemy.

Dzięki finansowemu wsparciu projekt ma okazję zaistnieć w naszej Gminie.

Adresatami bezpośrednimi są uczniowie ze SP w Tyńcu Małym w wieku 10-13 l. i ich rodzice, a pośrednimi – wszyscy  uczniowie i kadra nauczycielska SP w Tyńcu Małym.

Realizacja zamierzeń projektowych nastąpi w kilku etapach:

 1. Etap to wycieczka do PSZOK w Pełczycach, gdzie uczniowie zobaczą, jak kończy się los zbędnej odzieży. Tam też przedstawiciel firmy WPO ALBA S.A. wspierającej projekt, zapozna uczniów ze szczegółami selektywnego zbierania odpadów i wręczy im materiały edukacyjne.
 2. Etap to wykład, który wygłosi nauczyciel ze SP w Tyńcu Małym – mgr Beata Foks o sztuce ubioru, historii mody, zawierający także materiał edukacyjny z zakresu ekologii (produkcji materiałów, ich wykorzystania i marnotrawienia).
 • Etap- warsztaty, które poprowadzi artysta plastyk, krawcowa i projektantka, mgr sztuki Katarzyna Marczyńska. Uczestnicy warsztatów zdobędą nowe umiejętności i techniki z zakresu projektowania, z uwzględnieniem stylów w modzie, a także kreacji własnego wizerunku; zaprojektują swój nowy wyrób na bazie starego, uszyją go i ozdobią, co pobudzi ich kreatywność i rozwinie zdolności artystyczne.
 1. Etap to pokaz mody i ewaluacja programu realizowanego przez dzieci. Odbędzie się sesja zdjęciowa z ich udziałem i prezentacja gotowych prac. Pokazowi towarzyszyć będzie oprawa muzyczna i występ artystyczny sekcji tanecznej KOK. Wydarzenie odbędzie się  w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej  w Tyńcu Małym.

 

W obecnej chwili nabór dzieci do udziału w projekcie dobiega końca. Prowadzi go w/w szkoła w Tyńcu Małym.

W dniu 23.06.2021 r. w obiekcie KOK w Tyńcu Małym, przy ul. Domasławskiej 10,  odbędzie się spotkanie organizacyjne lidera i  zespołu projektowego  z uczestnikami i artystą plastykiem – Katarzyną Marczyńską, podczas którego dzieci przedstawią koncepcje swoich prac, będą omówione szczegóły projektu i jego etapy.

24.06.2021 r. zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny, o którym mowa wyżej,  do PSZOK w Pełczycach.

Szczegółowe terminy warsztatów i wszystkie informacje dot. realizacji tego projektu będą umieszczane na Facebooku i stronie KOK-u www.kultura-kobierzyce.pl.

 

                                                                                  Joanna Szymkowska i Krystyna Burska