Marek Ruszkiewicz kreślący szkic muralu na ścianie Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Na ścianie budynku KOK-u rozpoczęły się już prace nad muralem będącym częścią projektu Katarzyny Jagiełło, który w konkursie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 został doceniony, nagrodzony i wyłoniony do realizacji wraz z 7 innymi z terenu Dolnego Śląska. „Bzz… edukacja poprzez sztukę i zabawę” pokazuje możliwość wykorzystania środków wyrazu artystycznego w celu edukowania młodzieży i społeczności lokalnej w zakresie kultury (mural) i ekologii (owady).
Na zdjęciu Marek Ruszkiewicz (instruktor rysunku w KOK) kreśli szkic muralu.

W ramach projektu odbędą się m.in. wykłady z historii tworzenia murali, po których dzieci będą mogły stworzyć własne “mini murale” na papierowych blokach. Temat ekologii pojawia się w kontekście znaczenia owadów pożytecznych dla środowiska i realizowany będzie przez warsztaty techniczne, podczas których zostaną stworzone „hotele” dla owadów oraz warsztaty w pracowni ceramicznej, gdzie powstaną ceramiczne poidełka dla pszczół. Zwieńczeniem projektu będzie uroczyste umieszczenie hoteli i poidełek w kobierzyckim parku, odsłonięcie muralu oraz ogłoszenie konkursu plastycznego dla szkół z terenu gminy Kobierzyce. W projekcie ma wziąć udział 20-osobowa grupa młodzieży w wieku 13-14 lat, Realizacja całości odbywać się będzie przy współpracy KOK-u, szkół podstawowych gminy Kobierzyce oraz społeczności lokalnej.