Chór Insieme Kobierzyckiego Ośrodka Kultury wystąpił 10 listopada 2019 r. podczas koncertu chórów Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski regionu dolnośląskiego. Wspólnie z zespołem instrumentalnym oraz innymi chórami dziecięcymi i młodzieżowymi, dzieci wykonały różne utwory polskich kompozytorów, w tym także pieśni patriotyczne.
Łącznie wystąpiło około 600 osób. Na widowni niemalże wszystkie miejsca były zajęte przez rodziców, rodzeństwa a także babcie i dziadków. Dla młodziutkich chórzystów z Insieme było to wielkie przeżycie.