Każda z naszych bibliotek “dostała” swój krótki, prezentacyjny filmik, który znaleźć można w zakładce “biblioteki” pod wybraną miejscowością. Zachęcamy serdecznie do odwiedzin naszych placówek. Zbiory biblioteczne są obecnie udostępniane dwutorowo – drogą tradycyjną oraz przez platformę IBUK Libra.

Głównym obiektem jest biblioteka w Kobierzycach, która wraz z pięcioma filiami (Bielany Wrocławskie, Jaszowice, Tyniec Mały, Tyniec n/Ślęzą i Wierzbice) oraz punktem bibliotecznym w Pustkowie Żurawskim tworzy kompleks takich placówek. Korzysta z nich nieco ponad 3000 zapisanych czytelników (stan na koniec czerwca 2020). Najwięcej jest ich w bibliotece w Kobierzycach, na drugim miejscu plasuje się filia w Wierzbicach, do której należy punkt biblioteczny w Pustkowie Żurawskim. Biorąc pod uwagę wiek, dominują czytelnicy w przedziale 25 – 44 lata, choć również aktywną grupą są starsi, w wielu 45 – 60 lat. W Kobierzycach najliczniejszą grupą są uczniowie. Wszystkie biblioteki są odpowiednio wyposażone i przygotowane na czas pandemii, aby czytelnicy mogli czuć się bezpiecznie podczas wizyty.