W niedzielę 11 października o g. 11.0o nastąpi uroczyste odsłonięcie muralu na ścianie Kobierzyckiego Ośrodka Kultury i zakończenie projektu „Bzz… edukacja przez sztukę i zabawę”, który realizowany był w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021. Przypomnijmy, że nagrodzono w nim dofinansowaniem na terenie Dolnego Śląska osiem pomysłów, w tym Katarzyny Jagiełło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Połączenie sztuki, zabawy i zagadnień ekologicznych poprzez owady pożyteczne znalazło swoje odzwierciedlenie w tytule jej projektu „Bzz…”. Udział w nim wzięła dwudziestoosobowa grupa młodzieży w wieku 12-13 lat ze szkoły podstawowej w Kobierzycach. Dla autorki projektu, ten właśnie aspekt integracji społeczności lokalnej był bardzo istotny.

Dzisiaj prezentujemy krótki filmik podsumowujący dotychczasowe działania. Pełną relację pokażemy po 11 października na naszej stronie.

 

Przez kilka tygodni września trwały różne działania projektu „Bzz… edukacja przez sztukę i zabawę”. Odbyły się wykłady o owadach pożytecznych oraz z historii tworzenia murali, po których uczestnicy tworzyli własne „mini murale” na papierowych blokach. Temat ekologiczny kontynuowano podczas warsztatów technicznych, gdzie powstawały drewniane „hotele” dla owadów oraz warsztatów w pracowni ceramicznej, w której lepiono z gliny poidełka dla pszczół. Odbył się wyjazd integracyjno-poznawczy do zagrody edukacyjnej z pasieką „Miodowa spiżarnia” na terenie rezerwatu przyrody „Grody Ryczyńskie” pod Oławą. Podczas wyjazdu można było poznać tajniki funkcjonowania uli, pracy pszczół, produkcji produktów pszczelich oraz uczestniczyć w edukacyjnej grze geocatching.

W projekcie wzięli udział:
Katarzyna Jagiełło – pomysłodawczyni, liderka i koordynatorka całości;
Marek Ruszkiewicz – rzeźbiarz, malarz, który odpowiadał za projekt i realizację muralu, poprowadził też wykład i warsztaty z techniki muralu;
Katarzyna Giebel – instruktorka plastyki w KOK, zajęła się hotelami dla owadów;
Marcin Jagiełło – instruktor ceramiki, nadzorował wszelkie prace ceramiczne, w tym zdobienia na muralu;
Wioletta Rumian jako przedstawiciel oświaty, skoordynowała kontakty między środowiskiem szkolnym, a realizatorami projektu, prowadziła wykład o owadach pożytecznych oraz uczestniczyła w działaniach warsztatowych i wycieczce.
Kobierzycki Ośrodek Kultury jest partnerem projektu i wsparł go logistycznie przez zaplecze techniczne, instruktorskie, częściowo materiałowe oraz promocyjnie.

Izabella Starzec

 

Bardzo Młoda Kultura
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Jego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. W ramach programu, co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. W naborze mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzić mogą przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów – instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Obecnie partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz od 2020 roku Kobierzycki Ośrodek Kultury.

                 

Katarzyna Jagiełło
Z zawodu pedagog oraz pracownik służb społecznych. Z zamiłowania ceramik oraz animatorka kultury. Pasjonuje ją edukacja poprzez kulturę i sztukę. Wszystkie kierunki swoich zainteresowań łączy na co dzień w życiu zawodowym i społecznym. Organizuje i prowadzi warsztaty ceramiki, bierze udział w projektach z zakresu edukacji kulturowej. Jest członkinią stowarzyszenia SZTUKiSZUM, zajmującego się animacją kultury dla ludzi z ograniczonym do niej dostępem. Prowadzi Świetlicę Profilaktyki Środowiskowej w Szczepankowicach na terenie gminy Kobierzyce, w której edukuje i wychowuje na bazie zajęć artystycznych, ruchowych, podczas gier i zabaw. Jej mottem w pracy z ludźmi jest nauka przez zabawę i działanie.