Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie: UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW CZYTELNIKOM.

 

Biblioteka w Kobierzycach i jej filie, nie chcąc zamykać bibliotek dla swoich Czytelników,  będą nadal otwarte, ale na zasadach rekomendowanych przez Bibliotekę Narodową. Stąd też udostępnianie i zwroty zbiorów, odbywać się będą w następujący sposób:

Biblioteka Narodowa, zgodnie z ust. 11b wymienionego powyżej rozporządzenia, rekomenduje udostępnianie zbiorów na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników. Udostępnienie musi odbyć się przed wejściem do budynku biblioteki. Zbiory w tym przypadku muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Nie wolno dopuścić do tworzenia kolejek przed budynkiem biblioteki.

Procedura musi wyglądać następująco:

  • czytelnik zamawia telefonicznie lub e-mailowo wybrane publikacje,
  • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
  • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
  • o omówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją przed wejściem do budynku, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty.

Przypominamy, że usługa „KSIĄŻKA NA TELEFON” odbywać się będzie od poniedziałku do środy (według dotychczasowego grafiku):

Biblioteka Kobierzyce

tel.  71 311 12 41 (wew.24), e-mail:  bibliotekakobierzyce@kultura-kobierzyce.pl

Poniedziałek: 9:00-17:00, wtorek: 11:00-19:00 środa: 10:00 – 18:00

 Biblioteka Bielany Wrocławskie,

tel. 789 64 69, e-mail: bibliotekabielanywr@kultura-kobierzyce.pl

poniedziałek, wtorek, środa: 11:00-19:00

Biblioteka Tyniec Mały, tel. 71 715 12 10, e-mail:  bibliotekatyniecmaly@kultura-kobierzyce.pl

poniedziałek: 11:00 – 19:00, wtorek: 9:00 – 17:00, środa: 11:00 19:00

Biblioteka Tyniec n/Ślęzą, tel. 71 390 82 53, e-mail:  bibliotekatyniecnsl@kultura-kobierzyce.pl

Poniedziałek, środa: 10:00 -18:00

Biblioteka Jaszowice, tel. 71 711 79 74, e-mail: bibliotekajaszowice@kultura-kobierzyce.pl

wtorek: 11:00 – 19:00

Biblioteka Wierzbice, tel. 71 711 73 92, e-mail: filiawierzbice@kultura-kobierzyce.pl

wtorek: 11:00 – 19:00

Punkt biblioteczny w Pustkowie Żurawskim, tel. 669 676 000, e-mail: bibliotekawierzbice@kultura-kobierzyce.pl

wtorek: 11:00 – 19:00