Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
niebieski_jasny
niebieski-ciemny
niebieski
pasek
niebieski-jasny

kok logo kopia 2CENNIK ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM
W INFORMATORZE KULTURALNYM

 Reklamy płatne będą przelewem na konto bankowe KOK nr 20 9575 0004 0000 0316 2000  0010 w kwotach brutto:

CENNIK UMIESZCZENIA REKLAMY W INFORMATORZE
KULTURALNYM WYDAWANYM W FORMIE

ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KOK

Lp. Wielkość ogłoszenia Opłata za jednokrotne umieszczenie reklamy (kwoty brutto)
Opłata za umieszczenie reklamy w 10 numerach IKS (kwoty brutto zawierają 10 % rabat)
1 Ogłoszenie na całą stronę 50,00 zł 450,00 zł
2 Ogłoszenie na 1/2 strony 25,00 zł 225,00 zł
3 Ogłoszenie na 1/4 strony 15,00 zł 135,00 zł
4 Ogłoszenie na 1/8 strony 10,00 zł 90,00 zł

 

  • 1/8 - 69x95
  • 1/4 -95x135 lub 194x69 (poziomy)
  • 1/2 -194x132
  • 1/1 -210x297 (+spady 3mm dokoła)

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych:

1. Reklamy płatne będą przelewem na konto bankowe KOK nr 20 9575 0004 0000 0316 2000  0010 w kwotach brutto o których mowa w tabeli.
2. Forma tekstowa, wielkość czcionki oraz jej typ muszą odpowiadać formie, wielkości i typowi treści publikowanych w Informatorze Kulturalnym.
3. Redakcja Informatora Kulturalnego zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia w obrębie stylistycznym, bez istotnej zmiany sensu ogłoszenia.
4. Reklamodawca nie ma wpływu na decyzję dotyczącą rozmieszczenia reklamy w składzie Informatora Kulturalnego.
5. Redakcja Informatora Kulturalnego zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia drobnego lub reklamy bez podania przyczyn.
6. Opłaty za umieszczenie reklam w dziesięciu kolejnych wydaniach Informatora, o których mowa w pkcie III tabeli, płatne będą w postaci umówionej kwoty podzielonej na   10 (dziesięć) równych wpłat wpłacanych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, w którym ma ukazać się reklama reklamodawcy na konto Bank Spółdzielczy Kobierzyce, nr 20 9575 0004 0000 0316 2000 0010.

Reklamy graficzne przyjmowane są w postaci gotowych plików (w odpowiedniej do druku rozdzielczości) w popularnych formatach graficznych (np. jpg, corel, photoshop itp.)

Reklamodawca nie ma wpływu na decyzję dotyczącą rozmieszczenia reklamy w składzie Informatora Kulturalny. Redakcja Informatora zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia drobnego lub reklamy bez podania przyczyn.

Początek strony