Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
niebieski_jasny
niebieski-ciemny
niebieski
pasek
niebieski-jasny

Kobierzyce, 22.11.2018r.

numer sprawy:1211/10/2018                    

 

Zamawiający – Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach reprezentowany przez Panią Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, realizując zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone w trybie zapytania ofertowego, z zastosowaniem przepisów: ustawy - Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1025), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz Zarządzenia nr 3/2017/KOK Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury z dnia 04.07.2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kobierzyckiego Ośrodka Kultury udzielania zamówień publicznych,

zaprasza Państwa do złożenia oferty na zamówienie pn.:

Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 29 listopada 2018r. do godziny 13:00 w siedzibie Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach, ul. Ludowa 7, 50 – 040 Kobierzyce, w Sekretariacie na I piętrze

Oferta winna być sporządzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym (w załączeniu).

 

Opublikowano na stronie: 22 listopada 2018r.

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt Umowy.pdf)Projekt Umowy.pdf[ ]185 kB
Pobierz plik (OFERTA.pdf)OFERTA.pdf[ ]188 kB
Pobierz plik (Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Opis przedmiotu zamówienia.pdf[ ]370 kB
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]202 kB
Początek strony