Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
niebieski_jasny
niebieski-ciemny
niebieski
pasek
niebieski-jasny

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 17.12.2018 r. (poniedziałek) do 20.12.2018 r. (czwartek) przyjmowane będą dokumenty na warsztaty feryjne, które odbędą się w Kobierzyckim Ośrodku Kultury w terminie 28.01.2019 r. - 01.02.2019 r. oraz warsztaty wyjazdowe z noclegami i pełnym wyżywieniem w Staniszowie w terminie 02.02.2019 r. - 09.02.2019 r. Warsztaty w Kobierzycach będą odbywały się w Kobierzyckim Ośrodku Kultury oraz w Hali Sportowo-Widowiskowej w godz. 7:00-17:00. Warsztaty organizowane są wyłącznie dla dzieci urodzonych pomiędzy 01.01.2007 r. a 31.12.2012 r. Wymagane dokumenty w załączeniu, należy wypełnić je drukowanymi literami:

1. deklaracja

2. karta z Kuratorium Oświaty

3. zgoda na podawanie leków (dot. wyjazdu do Staniszowa)

Deklaracje będą przyjmowane:

1.    17.12.18 r. w godzinach 8:00-10:00 w galerii (poziom 0) w KOK, w godzinach 10:00-16:00 w pokoju instruktorów nr. 19 (poziom I) i 38 (poziom II) w KOK.
2.    W pozostałe dni deklaracje można składać w pokojach instruktorów nr 19 (poziom I) i 38 (poziom II), w KOK w godzinach urzędowania: 8:00 – 16:00.
3.    19.12.18 r. i 20.12.18 r. dodatkowo w godzinach 16:00-20:00 w punkcie obsługi klienta w KOK (portiernia).

INTENCJĄ ORGANIZATORA WARSZTATÓW FERYJNYCH JEST ZAKWALIFIKOWANIE JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY DZIECI Z GMINY KOBIERZYCE. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECKA WYŁĄCZNIE NA JEDEN TURNUS. O MIEJSCACH NA LIŚCIE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W WARSZTATACH DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. PO ZŁOŻENIU DEKLARACJI I OTRZYMANIU POTWIERDZENIA OD PRACOWNIKA KOK W KOBIERZYCACH, NIE MA MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIANIA DOKUMENTACJI W CELU DODANIA ICH DO ZŁOŻONEJ WCZEŚNIEJ DEKLARACJI. WSZELKIE PROŚBY DOTYCZĄCE UMIESZCZENIA DZIECKA W DANEJ GRUPIE (Z KOLEGĄ, KOLEŻANKĄ) PROSIMY SKŁADAĆ RAZEM Z DEKLARACJĄ.

UWAGA!!!

Od dnia 7.01.2019 r.,  każdy z rodziców bądź opiekunów prawnych indywidualnie sprawdza wyniki rekrutacji wg nadanego numeru w dniu składania deklaracji na stronie KOK ( www.kultura-kobierzyce.pl ), zaś po zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika warsztatów rodzic wnosi opłatę w wysokości 100 zł  za I tydzień bądź 500 zł na zimowisko w Staniszowie na nr konta: 20 9575 0004 0000 0316 2000 0010 ( w tytule: warsztaty feryjne w KOK lub zimowisko, tydzień I bądź II, imię i nazwisko dziecka). Jeżeli do dnia  11.01.2019 r., rodzic bądź opiekun prawny nie wpłaci wyznaczonej kwoty będzie to jednoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w warsztatach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników przy czym za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku KOK, zaś jego miejsce zajmuje kolejne dziecko z listy rezerwowej, które nie zostało zakwalifikowane w pierwszej turze naboru

Początek strony