Kobierzycki Ośrodek Kultury przypomina, że 5 kwietnia mija termin wpłaty za zajęcia sekcji KOK.

Prosimy o dokonywanie wpłat. Na stronie www.kultura-kobierzyce.pl w zakładce do pobrania jest cennik zajęć. Opłaty należy dokonać zgodnie z cennikiem.

Numer konta KOK: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach 209575 0004 0000 0316 2000 0010

Na dowodzie wpłaty proszę podać:  imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek za jakie zajęcia.

Brak  opłaty w terminie powoduje, że zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.