Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że do dnia 30.09.2022 r. należy dokonać wpłaty za zajęcia kulturalne KOK (cennik dostępny na stronie www.kultura-kobierzyce.pl (zakładka do pobrania). Potwierdzenia wpłaty prosimy przesyłać na adres email: asiadaczka@kultura-kobierzyce.pl

Prosimy o przesyłanie umów za zajęcia na adres email: dfafara@kultura-kobierzyce.pl

Rachunek bankowy KOK w  BS Kobierzyce nr konta: 209575 0004 0000 0316 2000 0010 z określeniem na dowodzie wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek za jakie zajęcia/miejscowość-Wysoka, Bielany, Tyniec Mały, Kobierzyce.

Brak wpłaty i umowy  skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników (duża ilość uczestników na listach rezerwowych)