Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że z dniem 2.01.2023 zajęcia: taneczne”Iskiereczki”, “Plastyczny Zakątek”, plastyka- “Juniorkowo” i Akademia Kreatywnego Odkrywcy są zajęciami płatnymi. Koszt zajęć od stycznia do 16 czerwca 2023 r. wynosi 100 zł (1 x w tyg.) i 200 zł. (2 x w tyg.). Umowy są do pobrania na stronie www.kultura-kobierzyce.pl,  w zakładce (regulaminy/do pobrania) oraz w portierni KOK.

Termin płatności upływa w dniu 10 lutego 2023 roku.

Opłaty należy dokonywać  przelewem na rachunek bankowy KOK w  BS Kobierzyce nr konta: 209575 0004 0000 0316 2000 0010 z określeniem na dowodzie wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek za jakie zajęcia. Brak  opłaty w terminie powoduje, że zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

umowa sekcje-2 2023_

cennik zajęć -2023