Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że w dniu 20.01.2023 nie odbędą się zajęcia z ceramiki w Wysokiej.
Zajęcia nie będą odpracowywane. Ostatnia rata będzie pomniejszona o kwotę 15 zł.