Błogosław ziemi z Twej szczodrobliwości,
Niech nam dawa dostatek żywności,
Uchowaj głodu  i powietrza złego:
Daj wszystko dobre z miłosierdzia swego.

Jan Kochanowski “Kolęda”

Okres świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli kojarzy się z czasem kolędowania, jasełek, wzajem składanych sobie życzeń oraz darów. Kolęda pochodzi do łacińskiego słowa calendae, co oznaczało w czasach rzymskich pierwszy dzień miesiąca (januarie) i wiązało się ze styczniowymi życzeniami pomyślności i urodzaju na nowy rok. W kulturze chrześcijańskiej pojmowano kolędę, jako daninę składaną kościołowi w czasie Bożego Narodzenia i termin ten pojawił się po raz pierwszy w 1255 roku – również, jako zwyczaj wizytowania przez księży wiernych danej parafii.
Przygotowaliśmy dla Państwa nagrania kolęd w wykonaniu naszych zespołów. Dzisiaj prezentuje się zespół folklorystyczny Jarzębina w kolędzie “Do Betlejemu”. Przy okazji, serdecznie rekomendujemy zbiór kolęd „Bóg się rodzi. Kolędy” – wybór i opracowanie Anna Skoczek. Jest to książka z naszej biblioteki w Kobierzycach, w której można znaleźć wiele tekstów i informacji o kolędach.