regulamin_konkurs_drugie_zycie_przedmiotom

karta zgłoszeń

klauzula informacyjna

UWAGA!
Poniższą informację skopiuj i wklej do e-maila.

Zapoznawszy się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej dotyczącymi organizowania konkursów w KOK oraz związanym z tym przetwarzaniem danych osobowych mającym na celu organizację konkursu oraz przedstawienie, udokumentowanie i promocję działań  Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych i prasie.

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, mail, nr telefonu) oraz danych osobowych mojego dziecka ( imię, nazwisko) przez Administratora oraz odbiorców danych.