Przypominamy! Trwa konkurs dla dzieci na laurkę z okazji Dnia Babci i Dziadka w trzech kategoriach wiekowych:

  • plastyczny dla dzieci w wieku 5-6 lat;
  • plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z klas I –II;
  • plastyczny dla uczniów szkół podstawowych klas III-IV.

Szczegóły znajdują się w regulaminie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe! Prace wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2021 r.
Wyniki opublikujemy w Dniu Babci.

zgoda_na_przetwarzanie_danych_i_klauzula-2

karta zgłoszenia_zał.1

regulamin_konkurs_plastyczny

czekamy na prace do 18 stycznia (poniedziałek). Przypominamy. Trwa konkurs dla