Informację o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię dostaną Państwo drogą mailową. Wiadomości zostaną wysłane tylko do osób zakwalifikowanych.

Pozostałe osoby są na liście rezerwowej.

Uwaga!

Po zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika półkolonii rodzic wnosi opłatę w wysokości 250 zł za tydzień na nr konta : 20 9575 0004 0000 0316 2000 0010 ( w tytule : półkolonie w KOK, tydzień I, Imię i nazwisko dziecka, miejsce, np. Kobierzyce lub Ślęza, lub Tyniec Mały ). Jeżeli do dnia  26.01.2022 roku, rodzic bądź opiekun prawny nie wpłaci wyznaczonej kwoty będzie to jednoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w półkoloniach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników, przy czym za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku KOK, zaś jego miejsce zajmuje kolejne dziecko z listy rezerwowej, które nie zostało zakwalifikowane w pierwszej turze naboru.

Informacja wyniki- Tyniec Mały I tydź.
Informacja wyniki- Kobierzyce Igr. II tydź.
Informacja wyniki- Ślęza II tydzień
informacja wyniki-Kobierzyce II gr. I tydz
Informacja wyniki- Ślęza I tydzień
informacja wyniki-Kobierzyce I gr. I tydz
Informacja wyniki- Kobierzyce II gr. II tydź.-1
Informacja wyniki- Tyniec Mały II tydź.