Kobierzycki Ośrodek Kultury powstał w 1983 roku, jako Gminny Ośrodek Kultury, a jego pierwszym dyrektorem został Bogdan Genderka, pełniąc tę funkcję do 2002 roku. W latach 2002-2017 ośrodek prowadził Artur Cierczek, od 2017 roku Kobierzycki Ośrodek Kultury prowadziła Maria Bokun, a od 2021 roku Dyrektorem KOK jest Agnieszka Miza.
Instytucja przechodziła kilka modyfikacji nazwy i zakresu działań – przez Gminne Centrum Kultury, Gminne Centrum Kultury i Sportu, by w roku 2017 przekształcić się w obecny KOK, czyli jednostkę powołaną wyłącznie do realizowania szeroko rozumianych zadań kulturalnych i edukacyjnych.
Kobierzycki Ośrodek Kultury jest zatem samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest gmina Kobierzyce. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność. Do podstawowych zadań KOK-u należy m.in.: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej, koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, udostępnianie materiałów bibliotecznych.
Kobierzycki Ośrodek Kultury organizuje imprezy kulturalne, m.in. koncerty, wieczory literackie, konkursy, zabawy, imprezy plenerowe. Prowadzi również sekcje artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Kobierzycach, Tyńcu Małym i w Bielanach Wrocławskich Wysoko wykwalifikowana kadra instruktorska ma pod swoją pieczą zajęcia indywidualne i zbiorowe. Dwa razy do roku organizowane są zimowe i letnie warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych gminy, klas I-VI.
Biblioteka obejmuje kilka placówek: bibliotekę główną w Kobierzycach, filie w Bielanach Wrocławskich, Jaszowicach, Tyńcu Małym, Tyńcu n/Ślęzą i Wierzbicach oraz punkt biblioteczny w Pustkowie Żurawskim. Kobierzycki Ośrodek Kultury ma także pieczę nad 19 świetlicami profilaktyki środowiskowej na terenie całej gminy.