Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Agnieszka Miza
amiza@kultura-kobierzyce.pl

 

Sekretariat – I piętro
Magdalena Sondej – specjalista ds. obsługi administracyjnej
biuro@kultura-kobierzyce.pl
tel. 71 311 12 00, wew. 21

 

Księgowość/Kadry – I piętro
tel. 71 311 12 00, wew. 23

Krystyna Białobrzeska – główna księgowa
tel. 691-733-973

Danuta Kołodziejczyk – specjalista ds. kadr i płac
tel. 667-945-777
kadry@kultura-kobierzyce.pl

Dział Organizacyjno-Prawny – I piętro

Maria Banasiewicz
Kierownik Działu
Poniedziałek – piątek 8:00-16:00
tel. 669-559-777
mbanasiewicz@kultura-kobierzyce.pl

 

Dział techniczny
Paweł Rachwał
Tel. 887-173-777

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Maria Banasiewicz
ochronadanych@kultra-kobierzyce.pl
Tel. 669-559-777

 

Dział Marketingu i Impresariatu – II piętro

Ewelina Grabowska – kierownik działu
egrabowska@kultura-kobierzyce.pl

Jacek Schmuland – specjalista ds. wydarzeń kulturalnych
tel. 663-785-000
jschmuland@kultura-kobierzyce.pl

Magdalena Lachtera– specjalista ds. wydarzeń kulturalnych
tel. 727-669-000
mlachtera@kultura-kobierzyce.pl

 

Dział Sekcji Kulturalnych – II piętro, pok. 16
Joanna Szymkowska – kierownik działu
tel. 71 311 12 00, wew. 27
kom. 669-627-200
jszymkowska@kultura-kobierzyce.pl

Dorota Fąfara – specjalista ds. sekcji kulturalnych
tel. 71 311 12 00, wew. 27
kom. 608 329 418
dfafara@kultura-kobierzyce.pl

Aneta Siadaczka
tel. (71) 311-12-00 wewn. 27
tel. 663 – 994 – 000
asiadaczka@kultura-kobierzyce.pl

 

Dział Świetlic Profilaktyki Środowiskowej – II piętro, pok. 17

tel. 71 311 12 00, wew. 25
swietlice@kultura-kobierzyce.pl

Marta Filas-Wrona – kierownik działu
tel. 665 261 777
mfilaswrona@kultura-kobierzyce.pl

Katarzyna Maracewicz – specjalista ds. świetlic profilaktyki środowiskowej
tel. 663 981 000
kmaracewicz@kultura-kobierzyce.pl

 

Dział Bibliotek

Daniel Pilarski – kierownik działu
tel. 669-676-000

biblioteka@kultura-kobierzyce.pl