Zapytanie ofertowe na wykonanie usług przewozu osób-dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług przewozu osób-dzieci, młodzieży i osób dorosłych Zapytanie ofertowe Zał. 1 Formularz ofertowy Zał. 2 Formularz cenowy 2024 Zał. 3 Projekt umowy Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy  ...

[informacja o wyborze oferty] wykonanie kompleksowej naprawy pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi: remont kominów, wymiana orynnowania i rur spustowych oraz wymiana wyłazu dachowego.

Informacja o wyborze oferty Zapytanie ofertowe - wykonanie kompleksowej naprawy pokrycia dachowego  wraz z robotami towarzyszącymi: remont kominów, wymiana orynnowania i rur spustowych oraz wymiana wyłazu dachowego. Zapytanie Opis sta...

wykonanie kompleksowej naprawy pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi: remont kominów, wymiana orynnowania i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej oraz wymiana wyłazu dachowego.

Konkurs ofert-wykonanie kompleksowej naprawy pokrycia dachowego  wraz z robotami towarzyszącymi: remont kominów, wymiana orynnowania i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej oraz wymiana wyłazu dachowego. unieważnienie postępowania Wiadomość jest go...

Unieważnienie postępowania konkursowego nr 1211/10/22 pn. „Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia

Unieważnienie postępowania konkursowego nr 1211/10/22 pn. „Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia (scena estradowa główna), nagłośnienia i oświetlenia sceny stacjonarnej (scena mała) oraz ekranu LED wraz z obsługą podczas imprezy masowej pn. Dożynki Gm...

Informacja o wyborze ofert dot. Nr sprawy: 1211/9/22 Dotyczy: Ochrony fizycznej podczas imprezy masowej w dniu 28.08.2022 r. pn. „Dożynki Gminne 2022"

Informacja o wyborze ofert dot. Nr sprawy: 1211/9/22 Dotyczy:  Ochrony fizycznej podczas imprezy masowej w dniu 28.08.2022 r. pn. „Dożynki Gminne 2022" Informacja o wyborze oferty - ochrona

Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy masowej pn. Dożynki Gminne 2022 w dniu 28.08.2022r.

nr sprawy: 1211/10/22 Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy masowej pn. Dożynki Gminne 2022 w dniu 28.08.2022r.  tj. pkt. IX podpunkt 1 w ten sposób, iż: ...

Informacja z wyboru ofert-protokół końcowy (nr sprawy: 1211/4/22)

Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 28.08.2022 – DOŻYNKI GMINNE 2022. protokół_koncowy__informacja_o_wyborze_ofert-1211-4-22 ...

Informacja o wyborze ofert dot. Nr sprawy: 1211/8/22

Dotyczy: Wynajem ogrodzeń i barierek ochronnych dla potrzeb organizacji imprezy pn. Dożynki Gminne 2022 Informacja o wyborze oferty

Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniu 28.08.2022 r. „Dożynki Gminne 2022

Nr. sprawy 1211/9/22 Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniu 28.08.2022 r. „Dożynki Gminne 2022” na stadionie sportowym w Kobierzycach tj. pkt. VIII podpunkt 1, pkt. IX podpunkt 1, 2 oraz pkt. XII podpunkt 5 w ten sposób, iż:

Informacja o wyborze ofert dot. Nr sprawy: 1211/7/22

Informacja o wyborze ofert dot. Nr sprawy: 1211/7/22 Dotyczy: Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2022 - 28.08.2022   Informacja o wyborze oferty ...

Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 28.08.2022 – DOŻYNKI GMINNE 2022.

Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 28.08.2022 – DOŻYNKI GMINNE 2022. PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOW...

Informacja o wyborze ofert dot. Nr sprawy: 1211/6/22

Informacja o wyborze ofert dot. Nr sprawy 1211622

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ 28.08.2022 – DOŻYNKI GMINNE nr sprawy: 1211/4/22

Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert na WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ 28.08.2022 – DOŻYNKI GMINNE Kobierzyce 2022 , na stadionie sportowym w Kobi...

Zapytanie ofertowe na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy masowej pn. Dożynki Gminne 2022 w dniu 28.08.2022r.

nr sprawy: 1211/10/22 Zapytanie ofertowe dotyczy: A) Wynajmu i budowy sceny estradowej (główna) o wymiarach - 12m szer. x 10m gł. x 1,7wys., wraz z wybiegiem z frontu sceny 2m x 2m, oraz jej nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną, podczas ...

Zapytanie ofertowe : na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniu 28.08.2022 r. „Dożynki Gminne 2022” na stadionie sportowym w Kobierzycach. nr sprawy: 1211/9/22

Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-41-370 Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat) e-mail: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl , jschmuland@kultura-kobierzyce.pl Termin składania ofert upływa w dniu...

Zapytanie ofertowe: „Wynajem ogrodzeń i barierek ochronnych dla potrzeb organizacji imprezy pn. Dożynki Gminne 2022- 28.08.2022” nr sprawy: 1211/8/22

Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-41-370 Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat) e-mail: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl , jschmuland@kultura-kobierzyce.pl Termin składania ofert upływa w dniu 06...

Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących

Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących  ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE...

Zapytanie ofertowe: „Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2022 - 28.08.2022” nr sprawy: 1211/7/22

Zapytanie ofertowe: „Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2022 - 28.08.2022” nr sprawy: 1211/7/22 Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierz...

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Dożynki Gminne 2022 w terminie 28.08.2022 nr sprawy: 1211/6/22

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Dożynki Gminne 2022 w terminie 28.08.2022 nr sprawy: 1211/6/22 Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-41-370 Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat) e-mail: egr...

Zapytanie ofertowe nr 1211/4/22 - Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 28.08.2022 r., Dożynki Gminne - Kobierzyce 2022

1211/4/22 28.08.2022 – Dożynki występy zespołów ludowych, występy gwiazd - impreza masowa (tj. podlega ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2139...

Informacja o wyborze ofert dot. nr. 1211/3/2022

Informacja o wyborze ofert dot. nr. 1211/3/2022 Dotyczy: wynajmu sceny o wymiarach – 8 m szer. x 6 m gł., montażu i demontażu sceny wraz z transportem oraz oświetlenia wraz z obsługą techniczną, podczas imprezy pn. „Koncert Pamięci Krzysztofa Krawczyka –...

Zapytanie ofertowe nr. 1211/3/2022 Dotyczy: wynajmu sceny o wymiarach – 8 m szer. x 6 m

Zapytanie ofertowe nr. 1211/3/2022 Dotyczy: wynajmu sceny o wymiarach – 8 m szer. x 6 m gł., montażu i demontażu sceny wraz z transportem oraz oświetlenia wraz z obsługą techniczną, podczas imprezy pn. „Koncert Pamięci Krzysztofa Krawczyka - Parostate...

Informacja o wyborze ofert (nr sprawy 1211/2/22)

Informacja o wyborze ofert (nr sprawy 1211/2/22)                                     DOTYCZY: Zapytania ofertowego na wynajem sceny z oświetleniem, wraz z obsługą podczas imprezy pn. „Teatralne Impresje – Klimakterium... i już” w Kobierzycach w dniu 06...

Informacja o wyborze ofert (nr sprawy 1211/1/22) - aktualizacja 9.02.2022 r.

Dotyczy: Z akupu i dostawy sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury o nr umowy 125/2021/KCDK Informacja o wyborze oferty     Aktualizacja 9.02.2022 r. Informacja o zmianie wy...

Zapytanie ofertowe nr. 1211/2/2022 na wynajem sceny z oświetleniem, wraz z obsługą podczas imprezy pn. „Teatralne Impresje – Klimakterium… i już” w Kobierzycach w dniu 06.03.2022 r.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Dotyczy:  sprawy nr  1211/2/22 z dnia 18.01.2022 Organizator informuje, iż zmianie ulega treść i tytuł zapytania ofertowego prowadzonego pierwotnie pod nazwą „ Zapytanie na wynajem sceny mobil...

Zapytanie ofertowe nr 1211/1/2022

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury o nr umowy 125/2021/KCDK Nazwa projektu: „Nowa Kultura-modernizacja cyfrowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury-gr...

Zawiadomienie (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: 1211/6/21

Zawiadomienie (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: 1211/6/21 Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty w prowadzonym konkursie ofert na wynajem pomieszczenia Kawiarni w Kobierzyckim Ośrodku Kultury, ul. Ludowa 7

Powiadomienie o wyniku postępowania dotyczy sprawy nr 1211/5/2021 p.n. Konkurs ofert na wynajem pomieszczenia Kawiarni w Kobierzyckim Ośrodku Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce. Informacja o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NA NAJEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI PODCZAS IMPREZY SOŁECKIEJ W GMINIE KOBIERZYCE 1211/6/21

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NA NAJEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI  PODCZAS IMPREZY SOŁECKIEJ W GMINIE KOBIERZYCE nr sprawy1211/6/21 MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY Na zgłoszenia ofert Zamawiający oczekuje w ...

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NA NAJEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI PODCZAS IMPREZ SOŁECKICH W GMINIE KOBIERZYCE Nr sprawy: 1211/4/21

Nr sprawy:             1211/4/21                                                                                     DOTYCZY: ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NA NAJEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI PODCZAS IMPREZ SOŁECKICH W GMINIE ...

NAJEM KAWIARNI NR SPRAWY 1211/5/2021

Zapytanie ofertowe kawiarnia Załącznik nr 1-wykaz wyposażenia części najmowanej oraz wspólnej-2 Załącznik nr 2 -układ funkcjonalny Załącznik nr 3 -oświadczenie oferentów o zapoznaniu się z ogłoszeniemz warunkami konkursu oraz umową-1 Za...

Kobierzycki Ośrodek Kultury unieważnia postępowanie na najem kawiarni. Nr sprawy: 1211/3/2021

Kobierzycki Ośrodek Kultury unieważnia postępowanie na najem kawiarni. Nr sprawy 1211/3/2021

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 1211/1/21

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 1211/1/21

Ogłoszenie o zmianie "Warunków konkursu ofert na wynajem pomieszczenia Kawiarni w Kobierzyckim Ośrodku Kultury, ul. Ludowa 7"

Ogłoszenie o zmianie "Warunków konkursu ofert na wynajem pomieszczenia Kawiarni w Kobierzyckim Ośrodku Kultury, ul. Ludowa 7"

Zapytanie ofertowe na najem kawiarni nr sprawy Nr sprawy: 1211/3/2021

Zapytanie ofertowe na najem kawiarni nr sprawy Nr sprawy: 1211/3/2021 Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-41-370 Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat) Zapytanie ofertowe kawiarnia Załącznik nr...

Odpowiedź na pytanie do zapytania nr 1211/1/21

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator imprez sołeckich w gminie Kobierzyce informuje, że w dniu 08.07.2021 r. wpłynęły pytania do zapytania ofertowego: „Konkurs ofert na najem urządzeń zabawowych wraz z obsługą dla dzieci podczas imp...

Odpowiedź na pytanie do zapytania nr 1211/1/21

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator imprez sołeckich w gminie Kobierzyce informuje, że w dniu 09.07.2021 r. wpłynęły pytania do zapytania ofertowego: „Konkurs ofert na najem urządzeń zabawowych wraz z obsługą dla dzieci podczas imp...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NAJEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI PODCZAS IMPREZ SOŁECKICH W GMINIE KOBIERZYCE nr 1211/1/21

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NAJEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI PODCZAS IMPREZ SOŁECKICH W GMINIE KOBIERZYCE 1211/1/21 Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-41-370 Tel: 071-3111-200 wew. 21 (s...

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 1211/11/2020

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup paliw płynnych” dla potrzeb Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Załączniki: Zapytanie ofertow Załączniki nr 1-formularz ofertowy Załącznik nr 2-wzór umowy na zakup paliwa Załącznik nr 3-klauzula i...

Nr sprawy: 1211/8/20

Nr sprawy:   1211/8/20                                                                            Dotyczy: Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020 ...

Nr sprawy: 1211/3/20

Nr sprawy:    1211/3/20         Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE 2020.     Zawiadomienie o unieważnien...

Nr sprawy: 1211/5/20

Nr sprawy:    1211/5/20                                        Dotyczy: Z abezpieczenie medyczne podczas Dożynek Gminnych w dniu 29-30.08.2020   Zawiadomienie o unieważnieniu: czynności oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej of...

Dotyczy: Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020

Nr sprawy:   1211/8/20                                                                            Dotyczy: Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020 ...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - nr sprawy: 1211/7/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - nr sprawy: 1211/7/2020 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - nr sprawy: 1211/10/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - nr sprawy: 1211/10/2020        Zawiadomienie o unieważnieniu

Zmiana treści ogłoszenia konkursu ofert na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniach 29.08-30.08.2020 r. „Dożynki Gminne 2020” na stadionie sportowym w Kobierzycach (nr sprawy: 1211/7/20, z dnia 06.03.2020).

Zmiana treści ogłoszenia konkursu ofert na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniach 29.08-30.08.2020 r. „Dożynki Gminne 2020” na stadionie sportowym w Kobierzycach (nr sprawy: 1211/7/20, z dnia 06.03.2020). Wiadomość jest gotowa do wysłani...

Informacja z wyboru ofert-protokół końcowy (nr sprawy:1211/3/20).

Informacja z wyboru ofert-protokół końcowy (nr sprawy:   1211/3/20).             Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 29-30.08.2020...

nformacja z wyboru oferty (nr sprawy: 1211/8/20).

Informacja z wyboru oferty (nr sprawy:             1211/8/20).                                                                                                 Dotyczy: Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległ...

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator Dożynek Gminnych w Kobierzycach informuje, że w dniu 26.03.2020 r. wpłynęły pytania do zapytania ofertowego:

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator Dożynek Gminnych w Kobierzycach informuje, że w dniu 26.03.2020 r. wpłynęły pytania do zapytania ofertowego: „ Zapytanie ofertowe na wynajem techniki estradowej (scena mała i estradowa, oświetlenie, ekran LED...

Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE 2020.

Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE 2020.   PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ OFERT NA WYNAJEM STANOWIS...

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator Dożynek Gminnych w Kobierzycach informuje, że w dniu 25.03.2020 r. wpłynęło pytanie do zapytania ofertowego:

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator Dożynek Gminnych w Kobierzycach informuje, że w dniu 25.03.2020 r. wpłynęło pytanie do zapytania ofertowego: „ Zapytanie ofertowe na wynajem techniki estradowej (scena mała i estradowa, oświetlenie, ekran LED...

Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert

Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert pn „Zapytanie ofertowe na wynajem techniki estradowej (scena mała i estradowa, oświetlenie, ekran LED) wraz z obsługą podczas imprez organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w 2020r.”. nr sprawy: 12...

„Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020”, (nr sprawy 1211/8/20).

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator Dożynek Gminnych w Kobierzycach informuje, że w dniu 25.03.2020 r. wpłynęło jedno pytanie do zapytania ofertowego: „Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas i...

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator Dożynek Gminnych w Kobierzycach informuje, że w dniu 24.03.2020 r. wpłynęły dwa pytania do zapytania ofertowego:

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator Dożynek Gminnych w Kobierzycach informuje, że w dniu 24.03.2020 r. wpłynęły dwa pytania do zapytania ofertowego: „ Zapytanie ofertowe na wynajem techniki estradowej (scena mała i estradowa, oświetle...

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ 29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE nr sprawy: 1211/3/20            

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ 29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE

Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert „Usługa cateringowa podczas Dożynek Gminnych w dniu 30.08.2020 r. odbywających się na stadionie sportowym w Kobierzycach”. nr sprawy: 1211/6/20

Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert „Usługa cateringowa podczas Dożynek Gminnych w dniu 30.08.2020 r. odbywających się na stadionie sportowym w Kobierzycach”. nr sprawy: 1211/6/20                                                                                 z dnia 18.03.2020 Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert...

Zapytanie ofertowe na wynajem techniki estradowej (scena mała i estradowa, oświetlenie, ekran LED) wraz z obsługą podczas imprez organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w 2020 r. nr sprawy 1211/10/20

Zapytanie ofertowe dotyczy: A ) Wynajmu i budowy sceny estradowej (główna) o wymiarach - 10m szer. x 10m gł. x 1,8 wys. oraz jej nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną, oraz budowa konstrukcji i montaż ekranu LED o wymiarach 5m x 3m n...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr sprawy: 1211/5/20

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro. Nr sprawy: 1211/5/20 Dotyczy: Z abezpieczenie medyczne podc...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr sprawy: 1211/1/20

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr sprawy:               1211/1/20                                                                                         DOTYCZY: OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA WYNAJ...

Zapytanie ofertowe: „Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020” (nr sprawy: 1211/8/20)

Zapytanie ofertowe: „Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020” (nr sprawy: 1211/8/20) Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-...

Zapytanie ofertowe: na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniach 29.08-30.08.2020 r. „Dożynki Gminne 2020” na stadionie sportowym w Kobierzycach (1211/7/20)

Zapytanie ofertowe: na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniach 29.08-30.08.2020 r. „Dożynki Gminne 2020” na stadionie sportowym w Kobierzycach (1211/7/20) Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr sprawy: 1211/4/20

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr sprawy:               1211/4/20                                                                                       Dotyczy: Wynajem ogrodzeń i barierek ochronnych dla po...

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Dożynki Gminne 2020 w terminie 29-30.08.2020

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Dożynki Gminne 2020 w terminie 29-30.08.2020 nr sprawy: 1211/5/20 Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-41-370 Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat) e-mail: imp...

Usługa cateringowa podczas Dożynek Gminnych w dniu 30.08.2020 r. odbywających się na stadionie sportowym w Kobierzycach.

Usługa cateringowa podczas Dożynek Gminnych w dniu 30.08.2020 r. odbywających się na stadionie sportowym w Kobierzycach. Nr sprawy: 1211/6/20 Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-41-370 Tel: 071-3111-200 wew....

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.02.2020 r., dotyczące konkursu ofert nr 1211/3/20

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.02.2020 r., dotyczące konkursu ofert nr 1211/3/20 Wynajem stanowisk handlowych i usługowych dla potrzeb organizacji imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020 odpowiedz_na_pytanie_wynajem_stanowisk_handlowych_Dozynki ...

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.02.2020 r., dotyczące konkursu ofert nr 1211/4/20

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.02.2020 r., dotyczące konkursu ofert nr 1211/4/20 Wynajem ogrodzeń i barierek ochronnych dla potrzeb organizacji imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020   odpowiedz_na_pytanie_ogrodzenie_Dożynki ...

Wynajem ogrodzeń i barierek ochronnych dla potrzeb organizacji imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020

1211/4/20 Kobierzycki Ośrodek Kultury Ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce NIP: 896-12-41-370 Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat) e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2020 r. do godz. 16...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ 29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE 2020

1211/3/20 29-30.08.2020 – Dożynki festiwal zespołów ludowych, występy gwiazd - impreza masowa (tj. podlega ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz....

Odpowiedź na pytanie z dnia 30.01.2020 r., dotyczące konkursu ofert nr 1211/1/20

Odpowiedź na pytanie z dnia 30.01.2020 r., dotyczące konkursu ofert nr 1211/1/20 KONKURS OFERT NA WYNAJEM EUROBUNGEE, DMUCHANYCH URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH PODCZAS IMPREZY PLENEROWO-REKREACYJNEJ DLA DZIECI Z OKAZJI DNIA DZIECKA W DNIU 06.06.2020 r. NA ...

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem eurobungee, dmuchanych urządzeń rozrywkowych podczas imprezy plenerowo-rekreacyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w dniu 6.06.2020 na stadionie sportowym w Kobierzycach (ul. Sportowa 28)

1211/1/20 6.06.2020 –DZIEŃ DZIECKA – impreza plenerowo-rekreacyjna (tj. nie podlega ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, ponieważ liczba uczestników nie przekracza 1000 osób) ORGANIZATOR Kobierzycki Ośrodek Kultury Adres: ul. Ludow...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamówienie pn.: Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach" numer sprawy: 1211/16/2019

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty-zamówienie pn.: Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach" numer sprawy: 1211/16/2019 Wprowadzono na stronę: 6.12.2019 r. ...

Informacja z otwarcia ofert - zamówienie pn.:Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach" numer sprawy: 1211/16/2019

Szanowni Państwo, poniżej informacja z otwarcia ofert-zamówienie pn.:Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach" numer sprawy: 1211/16/2019 Wprowadzono na stronę: 06.12....

Zapytanie ofertowe - zamówienie pn.:Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach" numer sprawy: 1211/16/2019

Kobierzyce, 03.12.2019 r. numer sprawy:1211/16/2019     Zamawiający – Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach reprezentowany przez Panią Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury , realizując zamówienie publiczne o wartości poniżej ...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. " Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach", nr sprawy 1211/15/2019.

Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje o unieważnieniu postępowania pn. " Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach", nr sprawy 1211/15/2019. Pełna treść zawiadomienia poniżej....

Informacja z otwarcia ofert - zamówienie pn.:Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach" numer sprawy: 1211/15/2019

Szanowni Państwo, poniżej informacja z otwarcia ofert-zamówienie pn.:Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach" numer sprawy: 1211/15/2019 Wprowadzono na stronę: 03.12....

Zapytanie ofertowe - zamówienie pn.:Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach" numer sprawy: 1211/15/2019

Kobierzyce, 26.11.2019r. numer sprawy:1211/15/2019       Zamawiający – Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach reprezentowany przez Panią Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury , realizując zamówienie publiczne o warto...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. " Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach", nr sprawy 1211/14/2019.

Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje o unieważnieniu postępowania pn. " Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach", nr sprawy 1211/14/2019. Pełna treść zawiadomienia poniżej....

informacja z otwarcia ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Szanowni Państwo, poniżej informacja z otwarcia ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn." Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach". Numer sprawy:...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe "Sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb Kobierzyckiego Ośrodka Kultury"

Kobierzyce, dnia  15 listopada 2019 r. Dz. KOK       1211/13/5/2019                                                                                                  Do wiadomości publicznej   Powiadomienie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe, informacja o zapytaniach i wyjaśnieniach, modyfikacja zapytania ofertowego "Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach

Zamawiający, Kobierzycki Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury , informuje, że w dniu 18.11.2019 r. wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn.: Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach wyjaśnienia w linku: odpowiedzi na pytania-sprzątanie  18.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe "Sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb Kobierzyckiego Ośrodka Kultury"

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup paliw płynnych” dla potrzeb Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Numer sprawy: 1211/13/19. Szczegóły w załącznikach. Wprowadzono na stronę: 04....

Powiadomienie o wyniku postępowania dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie na wynajem pomieszczenia kawiarni.

Szanowni Państwo, poniżej powiadomienie o wyniku postępowania dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie na wynajem pomieszczenia kawiarni w Kobierzyckim Ośrodku Kultury ( numer postępowania: 1211/12/19). Powiadomienie o wyniku postepowania wyna...

Wynajem kawiarni Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Kobierzycki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą wynajmu Kawiarni KOK