Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 28.08.2022 – DOŻYNKI GMINNE 2022.

PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ DOŻYNKI GMINNE 28.08.2022 Z DNIA 13.05.2022 R. (nr sprawy 1211/4/22)

PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ