Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej masowej 29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE 2020.

 PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ DOŻYNKI GMINNE 29-30.08.2020 Z DNIA 26.03.2020 R. (nr sprawy 1211/3/20)

PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ DOŻYNKI GMINNE