Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty-zamówienie pn.: Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach” numer sprawy: 1211/16/2019

Wprowadzono na stronę: 6.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1211 16 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty