Kobierzyce, dnia  15 listopada 2019 r.

Dz. KOK       1211/13/5/2019

                                                                                             

 

 Do wiadomości publicznej

 Powiadomienie o wyniku postępowania

Szanowni Państwo,

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem kryterium najniższa cena oferty brutto w  prowadzonym postępowaniu dot.    „Sukcesywnego  zakupu paliw płynnych”

 złożyła firma:   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a, 63-900 Rawicz.

Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia za cenę 51788,00 zł. brutto.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta najkorzystniejsza cenowo w przyjętym kryterium-cena 100%, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie.

Otrzymują:

a/a

strona internetowa www.kultura-kobierzyce.pl

PW „Alicja” Sp. z o.o.

Wprowadzono na stronę 18.11.2019 r.