Nr sprawy:   1211/5/20                                   

 

Dotyczy: Zabezpieczenie medyczne podczas Dożynek Gminnych w dniu 29-30.08.2020

 

Zawiadomienie o unieważnieniu: czynności oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz postępowania

20200506112457252