Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator imprez sołeckich w gminie Kobierzyce informuje, że w dniu 09.07.2021 r. wpłynęły pytania do

zapytania ofertowego:

  1. „Konkurs ofert na najem urządzeń zabawowych wraz z obsługą dla dzieci podczas imprez sołeckich w gminie Kobierzyce”, nr sprawy 1211/1/21

Odpowiedź na pytanie do zapytania nr 1211/1/21