1211/4/22
28.08.2022 – Dożynki występy zespołów ludowych, występy gwiazd – impreza masowa (tj. podlega ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2139).

ORGANIZATOR
Kobierzycki Ośrodek Kultury
Adres: ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce
Tel.: 0-71/3111-200 wew.21
e-mail i tel. osoby prowadzącej sprawę: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl , tel. 885-959-888, 71/3111-200 wew.22,  jschmuland@kultura-kobierzyce.pl , tel. 663-785-000.

ZAKRES OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi podczas imprezy DOŻYNKI GMINNE na terenie rekreacyjnym, ul. Sportowa 28 w Kobierzycach w dniu 28 sierpnia 2022 r. w godzinach: 13.00-22.00.

Na zgłoszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2022 r. do godz. 16:00

  • Ofertę należy złożyć elektronicznie z opisem „Oferta na wynajem stanowisk handlowych i usługowych Dożynki Gminne – Kobierzyce 2022”, adres e-mail: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl (prosimy o upewnienie się czy e-mail dotarł) lub w sekretariacie KOK w Kobierzycach (ul. Ludowa 7 Kobierzyce)  również z dopiskiem na kopercie „Oferta na wynajem stanowisk handlowych i usługowych Dożynki Gminne – Kobierzyce 2022”.

 

konkurs_ofert-obsluga_dozynek_2022

zał.5-mapka dożynki 2022_stoiska

zał.1-regul. imp.masowej-Dozynki_2022

zał.1-regul. imp.masowej-Dozynki_2022

zał. 6 klauzula informacyjna

zał. 4-cennik oraz wykaz artykułów_Dozynki_2022

zał. 3 -wzor_umowa_Dożynki_2022

zał. 3 -wzor_umowa_Dożynki_2022

zał. 2-formularz-ofertowy_Dozynki_2022

konkurs_ofert-obsluga_dozynek_2022