1211/1/20

6.06.2020DZIEŃ DZIECKA – impreza plenerowo-rekreacyjna (tj. nie podlega ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, ponieważ liczba uczestników nie przekracza 1000 osób)

ORGANIZATOR

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Adres: ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce

Tel.: 0-71/3111-200 wew. 21
e-mail i telefon osoby prowadzącej sprawę: imprezy@kultura-kobierzyce.pl, 669-627-200

 

Na zgłoszenia ofert Organizator oczekuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2020 r. do godz. 16:00

ogłoszenie_1211-1-20

zał. 1-formularz-ofertowy

zał.2-mapka_poglądowa

zał. 3_umowa-wzór

zał.4-protokół odbioru

zał.5-oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

klauzula informacyjna