Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Dożynki Gminne 2020 w terminie 29-30.08.2020

nr sprawy: 1211/5/20

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl, jschmuland@kultura-kobierzyce.pl

 Termin składania ofert upływa w dniu 10.03.2020 r. do godz. 16.00

Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres (Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem: Zabezpieczenie Medyczne – Dożynki Gminne 2020) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: imprezy@kultura-kobierzyce.pl, jschmuland@kultura-kobierzyce.pl
zapytanie_ofertowe_zab_medyczne

zał. 1_formularz_ofertowy_zab_medyczne

zał. 2_oswiadczenie_zab_medyczne

zał. 3_oswiadczenie_zab_medyczne

zał. 4_umowa_medyczna_wzór

zał.5_Klauzula informacyjna dla kontrahentów pdf

zał.6_regul. imp.masowej-Dozynki_2020 r.