Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Dożynki Gminne 2022 w terminie 28.08.2022

nr sprawy: 1211/6/22

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

e-mail: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl, jschmuland@kultura-kobierzyce.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2022 r. do godz. 16.00

Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres (Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem: Zabezpieczenie Medyczne – Dożynki Gminne 2022) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl, jschmuland@kultura-kobierzyce.pl

zał. 1_formularz_ofertowy_zab_medyczne
zał. 2_oswiadczenie_zab_medyczne
zał. 3_oswiadczenie_zab_medyczne
zał. 4_umowa_medyczna wzór
zał.5-klauzula Informacyjna dla kontrahentów
zał.6-regul. imp.masowej-Dozynki_2022
zapytanie_ofertowe_zab_medyczne