Zapytanie ofertowe na najem kawiarni nr sprawy Nr sprawy: 1211/3/2021

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

Zapytanie ofertowe kawiarnia

Załącznik nr 1-wykaz wyposażenia części najmowanej oraz wspólnej

Załącznik nr 2 -układ funkcjonalny

Załącznik nr 3 -oświadczenie oferentów o zapoznaniu się z ogłoszeniemz warunkami konkursu oraz umową

Załącznik nr 4 – formularz oferty KOK

Załącznik nr 5- wzór umowy