ZAPYTANIE OFERTOWE NA NAJEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI PODCZAS IMPREZ SOŁECKICH W GMINIE KOBIERZYCE

1211/1/21

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2021 r. do godz. 15:30

Ofertę należy złożyć elektronicznie z opisem – Oferta na najem urządzeń zabawowych na Imprezy Sołeckie 2021”

na adres e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl

lub w sekretariacie KOK w Kobierzycach ul. Ludowa 7 Kobierzyce z dopiskiem na kopercie „ Oferta na najem urządzeń zabawowych na Imprezy Sołeckie 2021”

zał. 1-formularz-ofertowy

zał. 2_umowa-wzór

zał. 3 do umowy-wykaz urządzeń

zał.3-protokół odbioru

zał. 4-tabela nr 1_do umowy

zał.4-oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

zał. 5-Tabela nr 2

zapytanie ofertowe imp. sołeckie-dmuchańce kopia

zapytanie ofertowe imp. sołeckie-dmuchańce kopia

Klauzula informacyjna dla kontrahentów pdf