Zapytanie ofertowe: na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniach 29.08-30.08.2020 r. „Dożynki Gminne 2020” na stadionie sportowym w Kobierzycach (1211/7/20)

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl

  • Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2020 r. do godz. 16.00
  • Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres (Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem: oferta na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniach 29.08-30.08.2020 r. „Dożynki Gminne 2020” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: imprezy@kultura-kobierzyce.pl 

zapytanie_ofertowe_ochrona

zał. 1-formularz_ofertowy_ochrona

zał. 2_oswiadczenie_ochrona

zał.3_oświadczenie o zobowiązaniu

zał. 4_oswiadczenie

zał.5_regul. imp.masowej-Dozynki_2020
zał.6_umowa ochrona_wzór

Zał.7_scenariusz-ochrona

Zał. 8_regulamin-stadionów-i-boisk-sportowych

zał.9_prot. przekazania obiektu ochronie

zał.10_harmonogram_pracy_ochrony