Zapytanie ofertowe:

„Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020” (nr sprawy: 1211/8/20)

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl

  • Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2020 r. do godz. 16.00
  • Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres (Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040
  • Kobierzyce z dopiskiem: „Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach – Dożynki Gminne 2020-
  • 29-30.08.2020”), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: imprezy@kultura-kobierzyce.pl

zapytanie_ofertowe_sprzatanie

zał. 1-formularz_ofertowy_sprzatanie

zał. 2_oswiadczenie_sprzątanie

zał.3_umowa_sprzatanie

zał. 4_Klauzula informacyjna dla kontrahentów pdf

zał.5_protokół odbioru usługi_sprzatania

zał.6_regul. imp.masowej-Dozynki_2020

Zał. 7_regulamin-stadionów-i-boisk-sportowych