Zapytanie ofertowe: „Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2022 – 28.08.2022”

nr sprawy: 1211/7/22

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

e-mail: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl, jschmuland@kultura-kobierzyce.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2022 r. do godz. 16.00

Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres (Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem: Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach – Dożynki Gminne 2022), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl, jschmuland@kultura-kobierzyce.pl

zał. 1-formularz_ofertowy_sprzatanie

zał. 2_oswiadczenie_sprzątanie

zał.3_umowa_sprzatanie

zał.4-klauzula informacyjna dla kontrahentów

zał.5_protokół odbioru usługi_sprzatania

zał.6-regul. imp.masowej-Dozynki_2022

Zał. 7_regulamin-stadionów-i-boisk-sportowych

zapytanie_ofertowe_sprzatanie