Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup paliw płynnych” dla potrzeb Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Numer sprawy: 1211/13/19. Szczegóły w załącznikach.

Wprowadzono na stronę: 04.11.2019r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1-formularz ofertowy

Załącznik nr 2-wzór umowy na zakup paliwa

Załącznik nr 3-klauzula informacyjna dla kontrahentów