Nr sprawy:             1211/4/21                                                                                    

DOTYCZY: ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NA NAJEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI PODCZAS IMPREZ SOŁECKICH W GMINIE KOBIERZYCE

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NA NAJEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI PODCZAS IMPREZ SOŁECKICH W GMINIE KOBIERZYCE