Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

e-mail: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl, jschmuland@kultura-kobierzyce.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 06.05.2022 r. do godz. 16.00

Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres (Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem: Wynajem ogrodzeń i barierek ochronnych dla potrzeb organizacji imprezy pn. Dożynki Gminne 2022), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: egrabowska@kultura-kobierzyce.pl, jschmuland@kultura-kobierzyce.pl

zapytanie_ofertowe_ogrodzenie
zał. 1-formularz_ofertowy_ogrodzenie
zał. 2_oswiadczenie_ogrodzenia
zał.3_zamówienie_wzór
zał. 4_Klauzula informacyjna dla kontrahentów pdf