Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje o unieważnieniu postępowania pn. ” Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach”, nr sprawy 1211/14/2019. Pełna treść zawiadomienia poniżej.

Wprowadzono: 25.11.2019r.

 

Uniewaznienie postepowania 1211 14 2019