Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje o unieważnieniu postępowania pn. ” Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach”, nr sprawy 1211/15/2019. Pełna treść zawiadomienia poniżej.

Wprowadzono: 03.12.2019r.

Unieważnienie postępowania 1211 15 2019