ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy:               1211/4/20                                                                                      

Dotyczy: Wynajem ogrodzeń i barierek ochronnych dla potrzeb organizacji imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY