nr sprawy: 1211/10/22

Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy masowej pn. Dożynki Gminne 2022 w dniu 28.08.2022r.  tj. pkt. IX podpunkt 1 w ten sposób, iż:


pkt. IX

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2022 r.