Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH

I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI

TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ

28.08.2022 – DOŻYNKI GMINNE

nr sprawy: 1211/4/22                                                                                 z dnia 08.04.2022

Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert na WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ PLENEROWEJ MASOWEJ 28.08.2022 – DOŻYNKI GMINNE Kobierzyce 2022, na stadionie sportowym w Kobierzycach, tj. pkt. 3, podpunkt d, e oraz pkt. 8  w ten sposób, iż:

 

pkt. 3

d) Informacje administracyjne:

  •      Na zgłoszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2022 r. do godz. 16:00
 
e) Termin rozpatrywania ofert:

  •         weryfikacja formalna – do dnia 05.05.2022 r.
  •         weryfikacja merytoryczna- do dnia 12.05.2022 r.

pkt. 8

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę w konkursie do dnia 23.05.2022