Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert pn „Zapytanie ofertowe na wynajem techniki estradowej (scena mała i estradowa, oświetlenie, ekran LED) wraz z obsługą podczas imprez organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w 2020r.”.

nr sprawy: 1211/10/20                                                                                z dnia 25.03.2020

 

Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert na „ wynajem techniki estradowej (scena mała i estradowa, oświetlenie, ekran LED) wraz z obsługą podczas imprez organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w 2020r.”tj. pkt. XI, podpunkt 1 w ten sposób, iż:

 

pkt. XI

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2020 r.