Kobierzycki Ośrodek Kultury działania rozpocznie od rozeznania rynku i zakupu niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć animacyjno-edukacyjno-kulturalnych oraz zakupu sprzętu do streamingu. W planie mamy zakup laptopów, kamer, mikrofonów, które będą wykorzystywane zarówno na imprezy okazjonalne jak i na zajęcia kulturalne. Mając na uwadze aspekt celowości i oszczędności przeanalizowaliśmy dokładnie które sale należy wyposażyć, na jakie zajęcia będzie potrzebny sprzęt. Doposażymy sale muzyczne, plastyczną, salę muzyczno- widowiskowo-taneczną i zajęć technicznych, a także do streamingu wydarzeń kulturalnych i bibliotecznych.

Po zakupie sprzętu nastąpi cykl szkoleń, który pomoże zrozumieć i opanować nowe technologie. Dzięki szkoleniom instruktorzy/ pracownicy merytoryczni

nauczą się jak obsługiwać program i sprzęt. Po zapoznaniu się z obsługą sprzętu instruktorzy będą przygotowani do prowadzenia zajęć on-line, a także do samodzielnego inicjowania działań.

Dzięki nowej technologii pojawią się nowe pomysły i inne spojrzenie na to wszystko co do tej pory wykonywaliśmy. Nieosiągalne dotąd cele będą na wyciągnięcie ręki. Będziemy otwarci na ludzi, znikną bariery, które powodowały, że stawaliśmy się zamkniętym tworem. Cyfryzacja pomoże nam wystartować z nową ofertą kulturalną, a instruktorzy będą mogli bezstresowo prowadzić zajęcia on-line, gdyż będą przeszkoleni, będą

dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, a przede wszystkim wiedzą. Zniknie strach, że czegoś nie potrafię lub nie dam sobie rady. Podsumowując, staną się “przyjaźni, odważni i otwarci na ludzi”. Dobre zaplecze techniczne i odpowiednie szkolenia to podstawa

nowoczesnego domu kultury.

Wpływ na to wszystko będzie mieć właśnie ten projekt „Nowa Kultura”-modernizacja cyfrowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w ramach projektu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.