W sobotę 28 maja odbyło się kolejne streamowane wydarzenie, tym razem były to popisy sekcji Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Pokaz sekcji w internecie mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu grantowego „Konwersja Cyfrowa domów kultury”. Dzięki otrzymanym funduszom udało się zakupić sprzęt, który pozwala na transmisję wydarzeń online.

Na scenie KOK zaprezentowały się najmłodsze zespoły ośrodka kultury: grupa baletowa prowadzona przez instruktorkę Marinę Stachniczek oraz zespół Jagódki prowadzony przez Tomasza Bykowskiego. Nie zabrakło także solistów Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Soliści przygotowani zostali przez instruktorkę Lilę Reszke. Usłyszeliśmy znane utwory polskiej estrady m.in.: „Śpiewam i tańczę”, „Ach śpij kochanie”, „Cudownych rodziców mam”, „ O mnie się nie martw”, „Mama ostrzegała” i wiele innych.

Wszystkim wykonawcom bardzo dziękujemy a rodzicom gratulujemy wspaniałych dzieci i jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Mamy i Taty. Życzymy dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, uśmiechu a przede wszystkim pociechy z dzieci.

Joanna Szymkowska

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany jest w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020