W sobotę 02 października br. w Kuklicach ruszyły pierwsze zajęcia artystyczne dla seniorów. Tu duże podziękowanie i gratulacje dla Pani sołtys Kamili Kołaszewskiej za zaangażowanie i zaproszenie pań na warsztaty, które wykazały się niebywałą pomysłowością wykonanych prac, poczuciem estetyki oraz zmysłem artystycznym.